မျှော်မှန်းချက်

    နိုင်ငံတကာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုများရှိသော ဘွဲ့ရပညာတတ်များအဖြစ် ဆရာလောင်းများကို ကျောင်း၌ပင် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရန်နှင့် စံသတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသော သင်ရိုးညွှန်းတမ်းပါ အကြောင်းအရာများကို ထိရောက်စွာအသုံးချနိုင်သည့် ဆရာကောင်းဆရာမွန်များ မွေးထုတ်ပေး နိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်

RSS
Follow by Email