ရည်မှန်းချက်များ

  • နိုင်ငံတကာသင်ကြားမှုပုံစံကိုမိတ်ဆက်ပေးသည့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းသစ်ကို ဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သော ထူးချွန်သောဆရာများကို ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ရန်
  • ၂၁ ရာစုကျွမ်းကျင်မှုရှိပြီး ဒီမိုကရေစီကို နှစ်သက်သော ပြီးပြည့်စုံသော ဆရာများမွေးထုတ်ပေးရန်
  • ညီလာခံများ၌ပညာရေးဆိုင်ရာဗဟုသုတများဝေမျှနိုင်သော အရည်အချင်းပြည့်မီသော ဆရာများမွေးထုတ်ပေးရန်
  • အားကစား၊ အိုင်စီတီ၊ ကျောင်းကျန်းမာရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ကဏ္ဍများကို တိုးမြှင့်နိုင်သည့်ဆရာကောင်းများမွေးထုတ်ပေးရန်
  • ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာအဆင့်များရှိ ဆရာပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများကို ထောက်ပံ့နိုင်သော ဆရာများမွေးထုတ်ရန်
  • ကလေးများကို နိုင်ငံသားကောင်းများဖြစ်လာစေရန်ပြုစုပျိုးထောင်ပေးနိုင်သော ဆရာကောင်းများကို မွေးထုတ်ပေးရန်
RSS
Follow by Email