သိပ္ပံဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးဘာသာရပ်ဌာန
1‌ဒေါ်မော်ရီဌာနမှူး-စာပေသိပ္ပံ-သိပ္ပံ
2ဒေါ်မင်းမင်းသန်းကထိကဇီဝဗေဒသိပ္ပံ
3Dr သီသီသန်းမြင့်ကထိကဇီဝဗေဒသိပ္ပံ
4ဒေါ်စုစုဗိုလ်ကထိကရူပဗေဒသိပ္ပံ
5ဒေါ်သင်းသင်းမော်ကထိကဓာတုဗေဒသိပ္ပံ
6ဒေါ်သွဲ့သွဲ့အေးကထိကဓါတုဗေဒ-စာပေသိပ္ပံ
7ဒေါ်ရီရီဝင်းကထိကသင်္ချာ-စာပေသိပ္ပံ
8ဒေါ်မြမြဝင်းကထိကသင်္ချာ-စာပေသိပ္ပံ
9ဒေါ်ဝင်းဝင်းမော်လ/ထကထိကဇီဝဗေဒသိပ္ပံ
10ဒေါ်ခင်မိုးသူလ/ထကထိကရူပဗေဒသိပ္ပံ
11ဒေါ်မိုးသင်းခိုင်လ/ထကထိကဇီဝဗေဒသိပ္ပံ
12ဒေါ်ရည်မွန်လ/ထကထိကသင်္ချာ-စာပေသိပ္ပံ
13ဒေါ်စုစုအောင်လ/ထကထိကဓာတုဗေဒသိပ္ပံ
14ဉီးကျော်မွန်ဝင်းလ/ထကထိကသင်္ချာ-စာပေသိပ္ပံ
15ဒေါ်နီလာဝင်းလ/ထကထိကရူပဗေဒသိပ္ပံ
RSS
Follow by Email