ပညာရေးဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးဘာသာရပ်ဌာန
1ဒေါ်အေးအေးမွန်ဌာနမှူး-ပညာရေး-ပညာရေး
2ဒေါ်ဌေးဌေးဝင်းကထိကပညာရေးစိတ်ပညာပညာရေး
3ဦးဝင်းရွှေကထိကစက်မှု/လက်မှုပညာရေး
4ဦးမောင်မောင်ကထိကကာယပညာပညာရေး
5ဒေါ်နီနီကထိကပညာရေးသဘောတရားပညာရေး
6ဦးခမ်ခင်းထွန်းကထိကဖွံ့ဖြိုးရေး-စိုက်ပျိုးရေးပညာရေး
7ဒေါ်ရီရီချိုကထိကအိမ်တွင်းမှုပညာရေး
8ဦးဇော်မင်းထွန်းကထိကပန်းချီ ပညာရေး
9ဒေါ်အေးအေးမော်ကထိကပညာရေးသဘောတရားပညာရေး
10ဒေါ်ချောစုလှိုင်ကထိကပညာရေးသဘောတရားပညာရေး
11ဒေါ်ဝင်းဝင်းအိကထိကပညာရေးစိတ်ပညာပညာရေး
12ဉီးသက်ဝေလ/ထကထိကဂီတသုခုမပညာရေး
13ဉီးမြင့်အေးလ/ထကထိကကာယပညာပညာရေး
14ဉီးမျိုးမင်းဇော်လ/ထကထိကစိုက်ပျိုးရေးပညာရေး
15ဉီးသက်နိုင်ထွန်းလ/ထကထိကပညာရေးသဘောတရားပညာရေး
16ဒေါ်အိမ့်ရတနာလ/ထကထိကပညာရေးစိတ်ပညာပညာရေး
17ဒေါ်ဆွေဆွေလှိုင်းလ/ထကထိကပညာရေးသဘောတရားပညာရေး
18ဒေါ်မွန်မို့မို့မြင့်လ/ထကထိကပညာရေးစိတ်ပညာပညာရေး
19ဒေါ်ဂုဏ်ရည်ဝင်းလ/ထကထိကပညာရေးသဘောတရားပညာရေး
20ဒေါ်ခင်သိမ့်သိမ့်စိုးလ/ထကထိကပညာရေးစိတ်ပညာပညာရေး
21ဒေါ်လတ်လတ်ထွန်းနည်းပြစိုက်ပျိုးရေးပညာရေး
22ဦးမိုးကျော်နည်းပြကာယပညာရေး
23ဒေါ်ခင်သီတာလှိုင်နည်းပြစိုက်ပျိုးရေးပညာရေး
24ဒေါ်သီတာနည်းပြအိမ်တွင်းမှုပညာရေး
25ဒေါ်အိအိရှန်နည်းပြပညာရေးစိတ်ပညာပညာရေး
26ဦးကျော်စွာဝင်းနည်းပြပန်းချီပညာရေး
27ဒေါ်မြတ်နွယ်နည်းပြဂီတသုခုမပညာရေး
28ဒေါ်ဟေမာဉီးနည်းပြပညာရေးစိတ်ပညာပညာရေး
29ဒေါ်သန္တာထွန်းနည်းပြပညာရေးစိတ်ပညာပညာရေး
30ဒေါ်ချိုရည်မွန်နည်းပြပညာရေးသဘောတရားပညာရေး
RSS
Follow by Email